Kontakt

Energiberegneren

Konstruktiv kritik modtages gerne.

Konstruktiv kritik = ændringsforslag med henvisning til dokumentation.

Der er ikke lavet en vejledning til energiberegneren.
Det skyldes, at denne version kun er en prototype på en kommende app.
Så har du brug for yderligere forklaring er du velkommen til at skrive.

Mails indeholdende fyord slettes uden videre notits.

Ris, ros og andet godt: energiberegneren@gmail.com