Om

Underdimensionerede varmepumper

Denne energiberegner er lavet fordi jeg har tabt en sag om en underdimensioneret varmepumpe.
Der var absolut ingen hjælp at hente hos de eksperter, der ved alt om, hvordan man beregner henholdsvis varmepumpers ydelse og varmetab.
Og der var absolut ingen hjælp at hente i det ellers velanskrevne retssystem i retsstaten Danmark.

Overvejer du at købe en varmepumpe? - Så bør du nok læse dette først

Den korte version

Kan en luft til vand varmepumpe med en designet effekt på 1,856 kW dække et varmetab på 17,822 kW?

Den lange version

Kan et VVS firma i Danmark levere en luft til vand varmepumpe med en specificeret effekt på 7,7 kW ved den aktuelle fremløbstemperatur og med en indbygget supplerende elpatron med en effekt på 3 kW samt en indbygget pumpecyklus, der er designet til at virke ved en effekt i området fra 1,856 kW til 3,523 kW, som helårsopvarmning og til fuld og hel erstatning for et, af samme VVS firma leveret, kondenserende gasfyr med en effekt på 21 kW samt en nedlagt pejs, i et hus fra 1948 med 4 radiatorer og et gammelt gulvvarmesystem, der kræver en høj fremløbstemperatur og med et dokumenteret, og til VVS firmaet oplyst, varmetab på 20,122 kW, når der var aftalt en energibesparelse på 2,3 kW ved loftsisolering og så stadig slippe godt fra det i det danske retssystem?

Læs svaret her »

Når har læst svaret vil du uvægerligt stille dig selv dette spørgsmål:
Findes der overhovedet underdimensionerede varmepumper i Danmark?
(Altså i lovens forstand)


Tør du købe en varmepumpe efter at have læst dette?


Jeg vil gerne straks slå fast, at jeg INTET har imod varmepumper.

Men jeg bryder mig ikke om varmepumpebranchens brodne kar, der skjuler sig bag hemmelige formler og påstande om, hvor ekstremt svært det er, at beregne en varmepumpes ydelse.


Energiberegneren

Omregning mellem energi og effekt under hensyntagen til graddageafhængigt og graddageuafhængigt energiforbrug.

Beregningerne er foretaget på baggrund af normer, formler og metoder oplyst af anerkendt energikonsulent.

Formlerne og metoderne kan desuden findes dokumenteret på internettet.

Af juridiske årsager må hverken DTI eller DTU oplyse og bekræfte de normer og formler der er anvendt ved beregningen af varmepumpens maksimale ydelse.
Dette begrundes med, at man ikke ønsker at blande sig i en juridisk tvist - uanset om den er afsluttet eller ej.
Det er jo lidt underligt, da det jo svarer til, at en lærer ikke måtte bekræfte, at 2 plus 2 er lig med 4.
Det er lidt svært at se, hvordan det kan betragtes som indblanding i en retssag, at oplyse og bekræfte de normer og formler der er anvendt.

Det er muligt, at effekttab og transmissionstab beregnes på en anden måde af VarmePumpeOrdningen.
Men, da VarmePumpeOrdningen ikke vil oplyse, hvordan de beregner disse, har jeg anvendt den for mig mest logiske metode.

Graddagetabellerne er ikke de korrekte, da DTI ikke vil udlevere disse.
I stedet er de aflæst i rapporten fra DTI "SCOP teoretisk og i praksis" (Se tabellen side 28 og diagrammet side 17).
Derefter er der beregnet tilnærmede værdier for antallet af gradtimer for de enkelte udetemperaturer.

Denne version kun er en prototype på en kommende app.
Den vil senere blive udbygget med mulighed for at tegne sit eget hus og beregne varmetabet.

Beregn om din varmepumpe er underdimensioneret »